Palvelut

 

Psykoterapia on tavoitteellinen prosessi, joka perustuu asiakkaan ja terapeutin vuorovaikutukseen. Luottamus ja toimiva yhteistyö on olennaista – jopa olennaisempaa, kuin terapeutin ”koulukunta”.

Psykoterapia voi olla  pitkäaikaista (1-3 vuotta) työ- tai opiskelukykyä tukevaa kuntoutusta, johon Kela myöntää tukea. Tällä hetkellä Kelan korvaus kuntoutuspsykoterapiakäynniltä on 57,60 euroa. Tuen hakemiseksi tarvitset psykiatrian erikoislääkärin lausunnon. Kelan ohjeet

Psykoterapia voi olla myös lyhyempi prosessi, esimerkiksi 10-15 kertaa – tai vain 1-3 käyntiä. Usein lyhytterapia on riittävä apu akuuttiin kriisitilanteeseen. Jotkut työnantajat ja vakuutusyhtiöt saattavat kustantaa lyhytterapiajaksoja. Kelan korvaus yksilöpsykoterapiakäynnistä lääkärin vastaanotolla on tällä hetkellä 18,00 euroa.

Hypnoosia on tutkittu paljon, mutta tiedeyhteisö ei ole vieläkään ehdottoman yksimielinen siitä, miten hypnoositila määritellään. Taikuutta se ei kuitenkaan ole, vaan menetelmä, jolla asiakkaan omia mielikuvia voidaan hyödyntää terapeuttisesti. Hypnoosi sinänsä ei ole terapiaa, vaan se on terapian apuväline. On tärkeää, että hypnoosihoitoa antaa ainoastaan siihen koulutettu terveydenhuollon ammattilainen. Joskus ensimmäisellä vastaanottokäynnillä todetaan, että hypnoosi ei jostain syystä sovellukaan kyseiselle asiakkaalle. Tieteellinen hypnoosi ry

Lääkärin vastaanotto– tai konsultaatiokäynti voi auttaa täsmentämään tutkimusten ja hoidon tarvetta. Joskus on tarpeellista sopia esimerkiksi laboratoriotutkimuksista.  Korvaus lääkärinpalkkiosta

 

 

Toivoa on.